2018-03-01

Chơi game Nhập vai

Thông qua các hoạt động trong game để kiếm đủ bộ trang bị cho Tiên sủng giúp Tiên sủng trưởng thành, xinh đẹp và thiện chiến hơn. Tiến cấp sau khi đạt bậc 4 sẽ có 24h tồn tại điểm chúc phúc cần tích lũy đủ tiến cấp đơn để tiến cấp đến khi tăng bậc tránh tổn thất. Tiêu hao Tiến cấp đơn – Binh đế tiến cấp Thần Binh
huyết kiếm Cấp càng cao tiêu hao tiến cấp đơn càng nhiều
Tiến hóa Thần Binh ngoài việc giúp Thần Binh mạnh hơn có nhìu hình dáng đẹp hơn còn giúp Thần Binh có thêm skillThần Binh tiến cấp Bậc 4 Mở Tính năng trưởng thành có thể dung trưởng thành đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
Thần Binh tiến cấp Bậc 6 Mở Tính năng tăng tư chất có thể dùng tư chất đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
Thông qua các hoạt động trong game để kiếm đủ bộ trang bị cho Thần Binh giúp Thần Binh trưởng thành,
ngọa long xinh đẹp và thiện chiến hơn
Tiến cấp sau khi đạt bậc 4 sẽ có 24h tồn tại điểm chúc phúc cần tích lũy đủ tiến cấp đơn để tiến cấp đến khi tăng bậc tránh tổn thất.
Tiêu hao Tiến cấp đơn – game cờ cá ngựa Giáp đế tiến cấp Chiến Giáp
Cấp càng cao tiêu hao tiến cấp đơn càng nhiều

tiến lên online 

Tiêu hao Tiến cấp đơn –huyết kiếm  Vũ đế tiến cấp Cánh
Cấp càng cao tiêu hao tiến cấp đơn càng nhiều
Tiến hóa Cánh ngoài việc giúp thú Cánh mạnh hơn có nhìu hình dáng đẹp hơn còn giúp Cánh có thêm skill
Cánh tiến cấp Bậc 4 Mở Tính năng trưởng thành có thể dung trưởng thành đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
Cánh tiến cấp Bậc 6 Mở Tính năng tăng tư chất có thể dùng tư chất đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
huyết kiếm Thông qua các hoạt động trong game để kiếm đủ bộ trang bị cho Cánh giúp Cánh mạnh và đẹp hơn

Chơi game Nhập vai huyết kiếm

Chơi game Nhập vai huyết kiếm

Chơi game Nhập vai huyết kiếm
TOP