Bạn cần đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ những gì bạn đang làm soi kèo thiên hạ bet, bạn cần đọc các điều khoản và điều kiện để đảm bảo bạn biết số tiền đặt cược tối đa và bạn cần đảm bảo rằng bạn hiểu nguyên tắc đặt đội (đây là ngược lại với đặt cược vào một đội để giành chiến thắng, kèo bóng đá đó thực sự vẫn là đặt cược, nhưng đặt cược cho đội KHÔNG chiến thắng) trên một sàn giao dịch cá cược. những gì bạn làm là mở một tài khoản cá cược cung cấp đặt cược miễn phí, vì ví dụ này, giả sử đặt cược miễn phí là £ 50,00 (không phải là số tiền không phổ biến). Tôi sẽ sử dụng các phép toán đơn giản cho ví dụ này. Để có được cược miễn phí £ 50,00, có lẽ bạn sẽ cần phải đặt cược đủ điều kiện £ 50,00. Để đảm bảo điều này không làm bạn mất bất kỳ khoản tiền nào, bạn đặt cược tương tự vào một sàn giao dịch cá cược.
TOP