Một số trang web Sòng bạc trực tuyến hiển thị tổng số tiền cào được lấy từ một cái bình, THIÊN HẠ BET nhưng không có trang nào cho thấy sự đóng góp của cá nhân bạn là gì. Tuy nhiên, đối với mục đích kế toán, tiền cào cá nhân của bạn được ghi lại trong phần phụ trợ của trang Sòng bạc và rakeback dựa trên các báo cáo cào này. Có hai cách chính mà các trang web Sòng bạc sử dụng để tính toán đóng góp cào cá nhân của bạn: chia sẻ và đóng góp.

Trong phương pháp chia sẻ, cào được chia đều cho tất cả người chơi được chia bài. Ví dụ: nếu có mười người chơi ngồi cùng bàn và tổng số tiền cào là 1 đô la, mỗi người chơi sẽ được chỉ định 10 xu cào.

Trong phương thức đóng góp, người chơi phải đóng góp tiền vào nồi để được chỉ định cào. Số tiền mà người chơi được ghi có tương xứng với số tiền đóng góp vào nồi của . Nếu bạn đã đóng góp 50 đô la cho một nồi 150 đô la và tổng số tiền cào được thực hiện là 3 đô la, bạn sẽ được chỉ định cào 1 đô la.
TOP